BEZPEČNE NA INTERNETE

16. 02. 2021
Vzdelávanie detí sa kvôli pandémii presunulo pred obrazovky počítačov. Digitálne technológie však okrem pozitív prinášajú aj nebezpečenstvá. Ministerstvo vnútra pripravilo webináre, ktoré majú školákov naučiť, ako sa nestať obeťou trestného činu vo virtuálnom svete. Do programu sa zapojili aj žiaci zo základnej školy v Sládkovičove.