BEZPEČNE AUTOBUSOM

26. 01. 2021
Veľká časť pracujúcich sa kvôli nariadeniam príslušných orgánov presunula na home office. Nie každá profesia túto možnosť ponúka. Tí, ktorí do práce stále musia dochádzať a nedisponujú autom, sú odkázaní na spoje. Pozreli sme sa na to, aká je situácia s prímestskou dopravou v našom regióne a ako ju využívať bezpečne.