BETLEHEM Z GÁŇU VO VATIKÁNE

05. 01. 2022
Medzi vyše stovkou betlehemov pod Berniniho kolonádou sú aj tri slovenské betlehemy. Jeden z nich aj z dielne výtvarníčky Zuzany Daniškovej z Gáňu, ktorá vie z dreva vytvoriť nádherné umelecké diela.