BEH TITANOV ŠALIANSKYM LESOM

30. 08. 2021
Nedeľné predpoludnie sa Šali nieslo v športovom duchu. Lesoparkom behali malí Titani, ktorí zdolávali náročné prekážky a blatové výzvy. Radosť v cieli však bola nepopísateľná.