BEH PRE HENDIKEPOVANÉ DETI

04. 08. 2021
Seredčan Rastislav Maxián odbehol 575 kilometrov, aby upozornil na dôležitosť pomoci rodinám s hendikepovanými deťmi. Sám je totiž otcom maloletého Adamka, ktorého od narodenia sprevádzajú vážne ochorenia.