AŽ BUDE POKOSENÁ TRÁVA...

18. 05. 2021
Pokosiť či nechať tak? To je otázka, ktorá sa pravidelne rok čo rok počas sezóny rieši v mnohých samosprávach. Aj v Galante už tráva dorástla do slušných rozmerov.