ARTPARÁDA 2023

09. 06. 2023
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi usporiadala svoj každoročný projekt s názvom Artparáda, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých odborov. Slávnostný galavečer bol zároveň spojený aj s udeľovaním ocenení.