AKO SA ŽIJE V ŠALI?

04. 02. 2020
Už štyri roky sa samospráva v Šali obracia na svojich občanov s dotazníkmi, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov. S našou kamerou sme v uliciach zisťovali ako sa žije obyvateľom tohto mesta, čo im chýba a s čím sú naopak spokojní.