AKO NAKLADAŤ S BIOODPADOM V LETE?

07. 07. 2022
Zápach a červíky v nádobách na biologicky rozložiteľný odpad sú nepríjemnou realitou, ktorú priniesol zákon o triedení kuchynského odpadu. Týka sa takmer všetkých miest a obcí na Slovensku. My sme zisťovali ako s týmito problémami bojuje mesto Šaľa a Sereď.