AKO JE NA TOM MESTSKÝ PARK?

06. 07. 2022
V rámci programu Múdre stromy navštívila park pri neogotickom kaštieli aj profesorka Viera Paganová, ktorá zhodnotila starostlivosť o stromy v parku.