AJ V NICH SA SKRÝVAJÚ TALENTY

10. 04. 2019
Aj v Sládkovičove sme sa presvedčili, že šikovných žiakov môžeme nájsť nielen v laviciach obyčajných, ale i tých špeciálnych základných škôl. Svoj talent môžu rozvíjať i vďaka recitačnej súťaži, na ktorej sa predstavili deti zo zdravotným znevýhodnením z celého galantského okresu.