40 VÝROČIE KLUBU SENIOROV

11. 10. 2023
V týchto dňoch Večania oslávili 40. výročie založenia miestneho klubu dôchodcov, ktorý pre niekoľkými rokmi premenovali na klub seniorov. Aká je história tohto klubu a akým aktivitám sa seniori venujú?