VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE V KRÁĽOVEJ

12. 10. 2017
So žiadosťou o zvolanie verejného stretnutia s obyvateľmi Kráľovej nad Váhom sa na obec obrátila spoločnosť z Nových Sadov. Tá by chcela aj takýmto spôsobom oboznámiť verejnosť so svojim podnikateľským zámerom.