MALÍ OPLYMPIONICI

16. 06. 2017
Do „Škôlkarskej olympiády“ sa v tomto roku zapojilo veľa materských škôl zo Serede a okolitých obcí. Akcia sa už tradične konala na futbalovom štadióne ŠKF, kde boli pre súťažiacich pripravené zaujímavé disciplíny, ktorých názvy si organizátori požičali z rozprávky Včielka Maja.